Εκθέσεις

Λαϊκη τέχνη και τέχνημα 2020
Mostra rota Δωρεκθεση 2019
Τέχνη και Τέχνημα 2019
Mostra rota & Δωρέκθεση 2018
Τέχνημα και Τέχνημα 2018

Λαϊκη τέχνη και τέχνημα 2020

Περιπτερο 1Δ35

Mostra rota Δωρεκθεση 2019

Περίπτερο 2Ε25

Τέχνη και Τέχνημα 2019

Περίπτερο 1Γ43

Mostra rota & Δωρέκθεση 2018

Περιπτερο 2Z15

Τέχνημα και Τέχνημα 2018

Περιπτερο 1Γ54

Mostra rota & Δωρέκθεση 2017
Έκθεση
Τέχνη και Τέχνημα 2017
Mostra rota & Δωρέκθεση 2017
Έκθεση

Mostra rota & Δωρέκθεση 2017

Έκθεση "portes ouvertes" 2017

Τέχνη και Τέχνημα 2017

Περίπτερο 1Γ38

Mostra rota & Δωρέκθεση 2017

Έκθεση "portes ouvertes" 2016

Περιπτερο 2Δ28

Τέχνημα και Τέχνημα 2016

Τέχνημα και Τέχνημα 2016

Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα